• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223740 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรย์ไทย

ด้วยสมาคมการค้าเกษตรอินทรย์ไทย กำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย หัวข้อ "เกษตรอินทรย์ ๑๐๑" (หรือเกษตรอินทรย์เบื้องต้น) ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน และ10

26 ส.ค. 2562 7

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ10

26 ส.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม