• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222925 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ด้านปริมาณและราคา ณ จุดจำหน่าย ห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สพจ.ระยอง : 28 มิ.ย. 2565 สำนักงานพาณิชย์ระยองลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ********** วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน10

28 มิ.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม