• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213576 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562

              วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่10

24 มิ.ย. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์10

24 มิ.ย. 2562 7

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” จัดโดยจังหวัดระยอง10

24 มิ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม