• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218919 ยอดเข้าชม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์(นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒10

10 ก.ค. 2562 12

อ่านเพิ่มเติม