• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

219043 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” จัดโดยจังหวัดระยอง10

24 มิ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน “อัตลักษณ์พื้นถิ่นไทย งามวิไลปากน้ำเจ้าพระยา”

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน “อัตลักษณ์พื้นถิ่นไทย10

24 มิ.ย. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
มหกรรมอัตลักษณ์พื้นถิ่นไทย งามวิไลปากน้ำเจ้าพระยา

มหกรรมอัตลักษณ์พื้นถิ่นไทย งามวิไลปากน้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย. 2562 พบกันที่ ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซาระยอง10

21 มิ.ย. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร สมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีการตกแต่งแบบไทย หรือแบบไทยร่วมสมัย ซึ่งเปิดบริการแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thai10

21 มิ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม