• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203801 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว10

23 พ.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม