• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

109817 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

 วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้จัดการตลาดช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้าในตลาดฯ สมัครเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยผ่านแอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ และในโอกาสเดียวกันได้มอบป้าย "ตลาดสดติดดาว"10

11 ธ.ค. 2561

อ่านเพิ่มเติม