• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203345 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองระยอง10

7 พ.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่สนใจรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดระยอง

ผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครขอใช้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปั่จจัยการผลิต พัฒนาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยสามารถยื่นคำขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ จนถึงวันที่10

1 พ.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายทุเรียนระยอง

            วันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

1 พ.ค. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม