• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203830 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “รถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น"

โครงการหน่วยรถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทยฉับไว ไปถึงถิ่น เป็นการดำเนินงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพื่อกระจายสินเชื่อให้เข้าถึง SMEs โดยเฉพาะผู้ประกอบการ10

30 เม.ย. 2562

อ่านเพิ่มเติม