• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

53106 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ครั้งที่ 8/2564

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

29 ก.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
กระจายผลผลิตหอมแดง และกระเทียม จังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้กระจายผลผลิตหอมแดง และกระเทียม จังหวัดลำพูน จำหน่ายให้กับผู้บริโภคในจังหวัดระยอง บริเวณจุดจำหน่ายศูนย์ราชการจังหวัดระยอง10

29 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม