• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223948 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเข้าร่วมตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเข้าร่วมตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล10

28 มิ.ย. 2565 13

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเข้าร่วมตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเข้าร่วมตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล10

27 มิ.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
เยี่ยมชมตลาดนัดของดีระยอง “ออฟไลน์”

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง10

27 มิ.ย. 2565 8

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์ระยองลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.  นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

27 มิ.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม