• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215177 ยอดเข้าชม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดแต่งบทกลอน "รางวัล กวีศรีสุนทร ครั้งที่ ๕" เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕๐ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดแต่งบทกลอน "รางวัล กวีศรีสุนทร ครั้งที่ ๕" เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕๐10

28 พ.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  -  ๔ มิถุนายน10

28 พ.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
กำหนดจัดงาน “ระยองเทรดแฟร์ ๒๐๑๙” ยกระดับ SMEs ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ ๓

จังหวัดระยอง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง กำหนดจัดงาน  “ระยองเทรดแฟร์ ๒๐๑๙” ตามโครงการส่งเสริมสถานประกอบการ ผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ กิจกรรมยกระดับ SMEs ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน10

27 พ.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา และเชื่อมโยงเศรษฐกิจรายสาขา (เกษตร ท่องเที่ยวและบริการและอุตสาหกรรม)

วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา10

27 พ.ค. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม