• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

154881 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจเเฟรนไชส์ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเฟรนไชส์ โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบเเฟรนไชส์ (Franchise B2B) การให้คำปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์เป็นรายธุรกิจ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเทียบเท่าสากล และการผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดสากล โดยมีวัตถุประสงเพื่อให้ธุรกิจ แฟรนไชส์ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ10

24 ธ.ค. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

วันอังคาร ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก10

19 ธ.ค. 2561 14

อ่านเพิ่มเติม