• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223872 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมงาน Best Fruits of the East” ภายใต้งาน “THAIFEX - World of Food Asia ๒๐๑๙

วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมงาน10

29 พ.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดแต่งบทกลอน "รางวัล กวีศรีสุนทร ครั้งที่ ๕" เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕๐ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดแต่งบทกลอน "รางวัล กวีศรีสุนทร ครั้งที่ ๕" เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕๐10

28 พ.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  -  ๔ มิถุนายน10

28 พ.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม