• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

199889 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดจัดเตรียมปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วังสามพญา ณ วัดละหารไร่

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดจัดเตรียมปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์10

2 เม.ย. 2562 7

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐  น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบัญชีคุมสินค้าและปริมาณรับ-จ่ายข้าวในการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒10

2 เม.ย. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Rayong Crab Carnival เทศกาลปูสุดฟิน ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน10

2 เม.ย. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม