• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223150 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด10

23 พ.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา10

23 พ.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว10

23 พ.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม