• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

154282 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง จะทำการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาล จำนวนหลายรายการ จึงขอประชาสัมพันธ์กาาขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าว ผู้สนใจซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง หมายเลขโทรศัพย์ 0 3862 0888,10

28 พ.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
คณะกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน)

      วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

28 พ.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2561

    วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช10

28 พ.ย. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการทำเกษตรพันธสัญญาระหว่างเกษตรกับโรงงานแปรรูปสับปะรด ในพื้นที่แหล่งผลิตภาคตะวันตกและภาคตะวันออก

 วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการทำเกษตรพันธสัญญาระหว่างเกษตรกับโรงงานแปรรูปสับปะรด ในพื้นที่แหล่งผลิตภาคตะวันตกและภาคตะวันออก10

28 พ.ย. 2561 16

อ่านเพิ่มเติม