• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

208678 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐  น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบัญชีคุมสินค้าและปริมาณรับ-จ่ายข้าวในการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒10

2 เม.ย. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Rayong Crab Carnival เทศกาลปูสุดฟิน ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน10

2 เม.ย. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดี ที่ 2๘ มีนาคม 256๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ10

28 มี.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม 256๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง10

28 มี.ค. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม