• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215333 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อติดตามภาวะราคาผลไม้และตรวจสอบ การปิดป้ายแสดงราคาผลไม้

วันศุกร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อติดตามภาวะราคาผลไม้ และตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาผลไม้ ของเกษตรที่มาจำหน่ายผลไม้ในบริเวณพื้นที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

19 เม.ย. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อติดตาม และตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมี

             วันศุกร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อติดตาม และตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมี และราคาการจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่มีการปรับลดราคาลงจากเดิม10

19 เม.ย. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง10

18 เม.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม