• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204762 ยอดเข้าชม

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา และเชื่อมโยงเศรษฐกิจรายสาขา (เกษตร ท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา10

20 มี.ค. 2562

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

 วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐  น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก10

20 มี.ค. 2562 14

อ่านเพิ่มเติม