• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

201669 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวน ชิม ช็อป งาน “เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง ฮิ” ครั้งที่ ๗

             จังหวัดระยอง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับหอการค้าจังหวัดระยอง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง กำหนดจัดงาน “เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง ฮิ”10

7 มี.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ10

7 มี.ค. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

  วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด10

7 มี.ค. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อสำรวจและรับสมัครร้านค้ารายย่อย ร้านโช่ห่วย เข้าเป็นสมาชิกโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐประชารัฐในระบบ Mobile Application รวบรวมและบันทึกข้อมูลโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ และจัดส่งสื่อหรือประชาสัมพันธ์ให้กับร้านในโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตรวจเยี่ยมและประเมินผลโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ10

7 มี.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม