• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205254 ยอดเข้าชม

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง (สาธารณภัยขนาดกลาง : ระดับ ๒) ด้านอัคคีภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย และการ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการฝึกการป้องกัน10

15 มี.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานนัดพบตลาดงาน เชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่องาน “Smart Job Fair @ Rayong”

วันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานนัดพบตลาดงาน10

15 มี.ค. 2562 9

อ่านเพิ่มเติม