• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203821 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ นักวิจัย นักศึกษาและประชาชน ร่วมกิจกรรมประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award ๒๐๑๙)

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award ๒๐๑๙) เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้โครงการประเทศไทย ๔.๐10

14 มี.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

           วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ10

13 มี.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ10

13 มี.ค. 2562 7

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

 วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย10

13 มี.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม