• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215186 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตลาดผลไม้ เพื่อติดตามสถานการณ์ภาวะราคาผลไม้ของจังหวัดระยอง

 วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตลาดผลไม้เขาดิน10

2 เม.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สถานีบริการน้ำมันบางจากของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยอง

 วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สถานีบริการน้ำมันบางจากของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยอง10

2 เม.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดจัดเตรียมปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วังสามพญา ณ วัดละหารไร่

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดจัดเตรียมปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์10

2 เม.ย. 2562 7

อ่านเพิ่มเติม