• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204449 ยอดเข้าชม

พิธีเปิดงาน “เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง…ฮิ” ครั้งที่ ๗

วันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐  นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง10

4 มี.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

 วันพฤหัสบดี ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์10

28 ก.พ. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติตากฎหมายของพระราชบัญญัติคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วย พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘10

28 ก.พ. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม