• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216887 ยอดเข้าชม

กิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศชายหาดที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม

วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน10

2 เม.ย. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตลาดผลไม้ เพื่อติดตามสถานการณ์ภาวะราคาผลไม้ของจังหวัดระยอง

 วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตลาดผลไม้เขาดิน10

2 เม.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สถานีบริการน้ำมันบางจากของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยอง

 วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สถานีบริการน้ำมันบางจากของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยอง10

2 เม.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม