• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

201531 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

       วันศุกร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง10

15 ก.พ. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนเที่ยวงาน "เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง ฮิ" ครั้งที่ ๗

จังหวัดระยอง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับหอการค้าจังหวัดระยอง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง กำหนดจัดงาน  “เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง ฮิ ”10

15 ก.พ. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดระยอง

           วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดระยอง10

15 ก.พ. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมโครงการร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสู่ Thailand 4.0 & EEC ณ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูด จำกัด (มหาชน)

 วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐  น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมโครงการร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสู่ Thailand10

14 ก.พ. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม