• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

201866 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

          วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง10

13 ก.พ. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ช่องทางการตลาดผลไม้ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ดำเนินโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยมีร้านธงฟ้าประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่มีความพร้อมสำหรับเป็นแหล่งจำหน่ายผลไม้ของจังหวัดระยอง จำนวน ๒๕ ร้าน และมีโครงการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของกระทรวงพาณิชย์10

12 ก.พ. 2562 46

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา ๑๕.๐๐ น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล ณ10

11 ก.พ. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม