• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218955 ยอดเข้าชม

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา และเชื่อมโยงเศรษฐกิจรายสาขา (เกษตร ท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา10

20 มี.ค. 2562

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

 วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐  น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก10

20 มี.ค. 2562 14

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนเที่ยวงาน Happy Market ช้อปยิ้ม ชิมเพลิน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น  จัดงาน PASSIONE HAPPY MARKET ภายในงานพบกับร้านค้าชุมชน อาทิ10

20 มี.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
โครงการร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์ ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสู่ Thailand ๔.๐ & EEC

วันอังคาร ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการร่วมคิด10

20 มี.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม