• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216930 ยอดเข้าชม

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลื่นความถี่ FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา10

19 มี.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง (สาธารณภัยขนาดกลาง : ระดับ ๒) ด้านอัคคีภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย และการ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการฝึกการป้องกัน10

15 มี.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม