• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

202286 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการสัมมนา “พลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมแห่งอนาคต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 วันอังคาร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการสัมมนา10

30 ม.ค. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมโครงการร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสู่ Thailand ๔.๐ & EEC

 วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมโครงการร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสู่ Thailand ๔.๐ &10

28 ม.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม