• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223209 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือโครงการเชื่อมโยงเครือข่าย และวางแผนกระจายผลผลิตทางการเกษตรสู่งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ

วันอังคาร ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือโครงการเชื่อมโยงเครือข่าย และวางแผนกระจายผลผลิตทางการเกษตรสู่งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง10

26 มี.ค. 2562 13

อ่านเพิ่มเติม