• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

44603 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวภูมิใจ ลีตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

22 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด10

22 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
อบรมการลงทะเบียนเพื่อขอมีบัญชีผู้ใช้งานกลางกระทรวงพาณิชย์ (MOC Account)

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมการลงทะเบียนเพื่อขอมีบัญชีผู้ใช้งานกลางกระทรวงพาณิชย์ (MOC10

22 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม