• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218814 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

 วันพฤหัสบดี ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์10

28 ก.พ. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติตากฎหมายของพระราชบัญญัติคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วย พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘10

28 ก.พ. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบัญชีคุมสินค้าและปริมาณรับ-จ่ายข้าวในการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม10

28 ก.พ. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม