• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203452 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลมาบตาพุด

 วันศุกร์ ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อเก็บข้อมูลรายชื่อผู้ค้าในตลาดสดติดดาว10

4 ม.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด10

3 ม.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม