• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

219012 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมทิศทางการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวสวนผลไม้ ปี ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 256๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมทิศทางการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวสวนผลไม้10

20 ก.พ. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

 วันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน10

20 ก.พ. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม