• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

206965 ยอดเข้าชม

การประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก ๑ และ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมกลุ่มพาณิชย์ภาคตะวันออก ๑ (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง)10

16 ม.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ "งานระยองเทรดแฟร์ ๒๐๑๙" ยกระดับสินค้า SMEs ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ ๑ เชื่อมสัมพันธ์เมืองสองแคว

จังหวัดระยอง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง กำหนดจัดงาน  “ระยองเทรดแฟร์ ๒๐๑๙” ตามโครงการส่งเสริมสถานประกอบการ ผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ กิจกรรมยกระดับ SMEs ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน10

15 ม.ค. 2562 14

อ่านเพิ่มเติม