• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218848 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมโครงการร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสู่ Thailand 4.0 & EEC ณ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูด จำกัด (มหาชน)

 วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐  น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมโครงการร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสู่ Thailand10

14 ก.พ. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

          วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง10

13 ก.พ. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ช่องทางการตลาดผลไม้ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ดำเนินโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยมีร้านธงฟ้าประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่มีความพร้อมสำหรับเป็นแหล่งจำหน่ายผลไม้ของจังหวัดระยอง จำนวน ๒๕ ร้าน และมีโครงการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของกระทรวงพาณิชย์10

12 ก.พ. 2562 46

อ่านเพิ่มเติม