• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203389 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

วันจันทร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม 2561 เวลา ๐๙.๓0 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก10

25 ธ.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค แบบบูรณาการ

 วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค10

24 ธ.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานไตรภาคีด้านสับปะรดจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

  วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานไตรภาคีด้านสับปะรดจังหวัดระยอง10

24 ธ.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม