• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

209174 ยอดเข้าชม

ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด10

3 ม.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศขอความ่อนุเคราะห์ให้กระทรวงมหาดไทย เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยดำเนินการผ่านจอ LED และช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสมของหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้ให้กว้างขวางตั้งแต่บัดนี้และตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๑ มกราคม10

2 ม.ค. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลอง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่  ธันวาคม 2561 เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลอง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี10

28 ธ.ค. 2561 8

อ่านเพิ่มเติม