• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218920 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา ๑๕.๐๐ น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล ณ10

11 ก.พ. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ปี ๒๕๖๒

             วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕62 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการจัดทำเวทีชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าวจังหวัดระยอง 2562 ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการดำเนินงานนาแปลงใหญ่ข้าวประจำปี10

8 ก.พ. 2562 16

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางในการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ 256๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ10

8 ก.พ. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ 256๒ เวลา 0๗.๐0 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา10

8 ก.พ. 2562 7

อ่านเพิ่มเติม