• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203767 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการรวบรวมรับซื้อผลไม้ (ล้ง) ในพื้นที่อำเภอแกลง

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง10

20 เม.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาผลไม้ (ทุเรียน)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาผลไม้ (ทุเรียน)10

20 เม.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม