• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

219119 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ร้านอาหารหนูณิชย์

 วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ 256๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับร้านอาหารหนูณิชย์ ในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ร้านอาหารหนูณิชย์ สมัครเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ10

8 ก.พ. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง10

8 ก.พ. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม