• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214667 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันเปลี่ยน ร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง"

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด ร่วมกันเปลี่ยน ร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเเทศร่วมกันบริหารจัดการขยะโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบคลิปวีดีโอ เป็นสื่อรณรงค์เผยแผร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการขยะจากต้นทาง (ครัวเรือน)10

17 ม.ค. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม