• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

230460 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน “อัตลักษณ์พื้นถิ่นไทย งามวิไลปากน้ำเจ้าพระยา”

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน “อัตลักษณ์พื้นถิ่นไทย10

24 มิ.ย. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
มหกรรมอัตลักษณ์พื้นถิ่นไทย งามวิไลปากน้ำเจ้าพระยา

มหกรรมอัตลักษณ์พื้นถิ่นไทย งามวิไลปากน้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย. 2562 พบกันที่ ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซาระยอง10

21 มิ.ย. 2562 10

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร สมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีการตกแต่งแบบไทย หรือแบบไทยร่วมสมัย ซึ่งเปิดบริการแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thai10

21 มิ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีน ชลบุรี และตราด จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและจัดจำหน่ายสินค้า GI ตามโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก กิจกรรมหลักยกระดับตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีน ชลบุรี และตราด จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและจัดจำหน่ายสินค้า GI ตามโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก กิจกรรมหลักยกระดับตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว10

21 มิ.ย. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม