• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215237 ยอดเข้าชม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.10

17 ม.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.10

17 ม.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก ๑ และ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมกลุ่มพาณิชย์ภาคตะวันออก ๑ (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง)10

16 ม.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม