• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203532 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความชื้น

กรมการค้าภายใน แจ้งเรื่อง การกำหนดมาตรฐานการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความชื้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 

4 ธ.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

  วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ประชุมสำนักงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน10

3 ธ.ค. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม