• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

201520 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการทำเกษตรพันธสัญญาระหว่างเกษตรกับโรงงานแปรรูปสับปะรด ในพื้นที่แหล่งผลิตภาคตะวันตกและภาคตะวันออก

 วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการทำเกษตรพันธสัญญาระหว่างเกษตรกับโรงงานแปรรูปสับปะรด ในพื้นที่แหล่งผลิตภาคตะวันตกและภาคตะวันออก10

28 พ.ย. 2561 16

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

 วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการจำหน่ายขนมหวาน ประเภทมันเชื่อมน้ำกะทิ ราคา10

28 พ.ย. 2561 11

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดระยอง

สืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มช่องเทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs ที่มีศักยภาพในกาาต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ได้ดำเนินการเปิดรับขอสินเชื่อ มาตั้งแต่เดือนเมษายน10

27 พ.ย. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ จังหวัดจันทบุรี

 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ จังหวัดจันทบุรี10

26 พ.ย. 2561 10

อ่านเพิ่มเติม