• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

155027 ยอดเข้าชม

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยอง ณ ตลาดนัดวันศุกร์หน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (15 มิถุนายน ๒๕๖๑) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอความร่วมมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคสับปะรด ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และขอความอนุเคราะห์สถานที่ให้เกษตรกรนำสับปะรดจังหวัดระยอง ไปจำหน่ายปลีก10

15 มิ.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยอง

วันนี้ (15 มิถุนายน ๒๕๖๑) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้ร่วมหารือกับ คุณปวุตติพงศ์  หวังวิริยะพันธ์ ผู้จัดการเขตการขาย  ส่วนขายภาคตะวันออก10

15 มิ.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์10

13 มิ.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
เปิดงานรณรงค์การบริโภคผลไม้คุณภาพดีจังหวัดระยอง ปี 2561

 วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์การบริโภคผลไม้คุณภาพดีจังหวัดระยอง ปี10

12 มิ.ย. 2561

อ่านเพิ่มเติม