• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

207415 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

 วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ10

11 ธ.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ปีงบประมาณ 2562

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ในระดับสากล ในการนี้ กรมได้ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ปีงบประมาณ 2562 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ10

4 ธ.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความชื้น

กรมการค้าภายใน แจ้งเรื่อง การกำหนดมาตรฐานการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความชื้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 

4 ธ.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

  วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ประชุมสำนักงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน10

3 ธ.ค. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม